Tomasz Maciejewski

   Home

                                   
Mechatronika to nauka istniejąca na styku pięciu dziedzin wiedzy:
 
mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.
 
Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi:
-roboty przemysłowe
-układy sterowania pojazdami
-nowoczesne zabawki
-zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego,                                                    
-urządzenia automatyki i robotyki
-obrabiarki sterowane numerycznie
-aparatura medyczna
-technologie MEMS i MOEMS
-obszary pomiarów w zakresie nano
-nanotechnologia
-optyka
-informatyka
-mikromechanika
-techniki multimedialne
 
Produkty te powinny posiadać następujące cechy:

>wielofunkcyjność
>elastyczność i konfigurowalność
>adaptacja do zmieniających się warunków
>prosta obsługa
 
Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w roku 1969 w Japonii. Zgodnie z definicją przyjętą przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest "synergiczną kombinacją mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych".
Nazwa mechatronika powstała w Japonii w latach 70. XX wieku do określania nowej wiedzy działalności inżynierskiej związanej z ekspansją robotów i automatów w procesach produkcyjnych. Mechatronika jako dziedzina nauki i działalności człowieka obejmuje 3 podstawowe dziedziny, tj. mechanikę, elektronikę i informatykę, które uzupełniają optyka, fotonika i technologia produkcji.
 

 

 

 

 
Wspierane przez Hosting o12.pl
           
          Hydraulika i Pneumatyka
dwumiesięcznik naukowo-techniczny - PISMO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
          
    Wszelkie wykorzystane na tej stronie nazwy, znaki towarowe, loga itp.  są własnością odpowiednich podmiotów/osób i wykorzystano je wyłącznie w celach informacyjnych.